bonded ndfeb magnet

Thành phần hóa học của nam châm

Thành phần chính làm nên nam châm chính là nhiệt độ curie. Nhiệt độ curie là nhiệt độ mà tại đó các vật sắt từ bị mất từ tính và… Đọc tiếp