lon

Dùng chế phẩm Nano Fecuzi tăng miễn dịch ở lợn

(H2N2)-Thử nghiệm của Trung tâm Giống vật nuôi Vĩnh Phúc cho đàn lợn sữa uống chế phẩm Nano Fecuzi bổ sung sắt để điều trị bệnh tiêu chảy đã đạt… Đọc tiếp