corn

Tổng hợp thành công chất dẻo từ ngô, sắn

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Polymer và Composite, Khoa Vật lý, Trường Đại học Buenos Aires (UBA) và Viện Nghiên cứu Khoa học Vật… Đọc tiếp