TiO2 dye nano

Tác động của các hạt nano TiO2 đối với môi trường

(H2N2)-Các sản phẩm được bọc phủ các hạt nano titan điôxit (nTiO2) thường có độ trắng bóng thuần khiết. Do đó, từ những năm 1990 các nhà sản xuất đã… Đọc tiếp