cong nghe nano

Công nghệ nano và ứng dụng ngoạn mục

(H2N2)-Khoảng 20 năm trước, công nghệ nano chỉ ứng dụng trong quang học, điện học, quang – điện tử . Ứng dụng công nghệ nano, ngành y dược cũng chỉ… Đọc tiếp