paracetamol

Thuốc nhanh chóng mất hiệu quả trong không gian

  (H2N2)-Một nghiên cứu mới nhất phát hiện các phi hành gia thực hiện nhiệm vụ trong không gian có thể sẽ không thể sử dụng thuốc paracetamol để điều… Đọc tiếp