soda ash light na2co3

Na2CO3 là gì, ảnh hưởng sức khỏe ra sao?

Trong những ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải thông tin về việc phát hiện một số doanh nghiệp sử dụng Na2CO3 (soda)… Đọc tiếp
natri cacbonat

Trona và nahcolit – những nguồn sôđa tự nhiên

Phân bố và sản lượng khai thác trên thế giới Trona và nahcolit là những loại quặng tự nhiên của natri cacbonat (sôđa) và bicacbonat. Trona tồn tại trong thiên… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO