neutron

Lần đầu tiên quan sát biến đổi của hạt neutrino

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà khoa học cho biết họ đã phát hiện được sự “thay hình đổi dạng” từ muon neutrino (νμ) biến thành tau neutrino (ντ) của một… Đọc tiếp