nguyen to sieu nang

Đề xuất tên cho nguyên tố hóa học siêu nặng

Các nhà khoa học Nhật Bản đề xuất tên cho nguyên tố hóa học 113 là Nihonium. Cuối năm nay, nguyên tố siêu nặng này sẽ có tên chính thức. Ngày 8/6, các nhà khoa… Đọc tiếp