Lần đầu tiên phát hiện các phân tử C60 trong không gian vũ trụ

(H2N2)-Các nhà thiên văn sử dụng Kính thiên văn vũ trụ Spitzer của NASA vừa phát hiện ra các phân tử carbon, gọi là “bóng bucky” (C60) trong không gian… Đọc tiếp