alt

Vì sao có thể dự đoán được các nguyên tố chưa tìm thấy

Vào năm 1886, một nhà hóa học người Đức là Winkler đã tìm thấy một nguyên tố mới đó là nguyên tố gecmani (Ge). Ông đã dự đoán các số… Đọc tiếp