1302335059 1 nhiemdoc 20110409132400

Biểu hiện của nhiễm độc asen

(H2N2)-Theo nghiên cứu của Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường (Bộ Y tế), hiện có hơn 20% dân số Việt Nam đang dùng nguồn nước nhiễm… Đọc tiếp