Tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện đốt than, một nguồn tài nguyên quí giá cần được sử dụng

Tại các nhà máy nhiệt điện đốt than, tro xỉ hiện đều được sử dụng hết. Tuy nhiên việc khai thác chế biến còn rất thủ công. PGS.TS Trương Duy… Đọc tiếp