TCVN

Phương pháp xác định nhiệt độ nóng chảy-TCVN 4336-86

Có hiệu lực từ 1-1-1988 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt độ nóng chảy trong mao quản của các hợp chất hưũ cơ. 1. DỤNG CỤ… Đọc tiếp