pure water boiling point

Một số nguyên tắc so sánh nhiệt độ sôi

Nguyên tắc 1. Hai hợp chất có cùng khối lượng hoặc khối lượng xấp xỉ nhau thì hợp chất nào có liên kết hiđro bền hơn sẽ có nhiệt độ… Đọc tiếp