nhom mau o nguoi

Điều gì quyết định nhóm máu ở người?

Tính trội hoặc lặn của các alen mã hóa kháng nguyên quyết định nhóm máu ở mỗi người và điều đó có ý nghĩa quan trọng khi truyền máu. Hoahocngaynay.com… Đọc tiếp