Vật liệu nhựa siêu bền, tự hủy được tạo ra từ vỏ tôm và tơ tằm

Vật liệu nhựa tự hủy từ vỏ tôm và tơ tằm

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard vừa tạo ra một vật liệu có tên “shrilk”, kết hợp từ vật liệu trong vỏ tôm và tơ tằm, rất dễ… Đọc tiếp