vien con nhong

Từ NO đến các viên thuốc đặc dụng

(H2N2)-NO là công thức hóa học của nitơ monoxit, với tên thông thường oxide nitric. NO được sinh ra từ rất nhiều các enzym trong cơ thể. NO là công… Đọc tiếp