vuno 20110412163613

Nổ thùng hóa chất do hút thuốc, một công nhân thiệt mạng

(H2N2)-Trong lúc sang triết hóa chất, anh Phước đã hút thuốc, tàn lửa bén vào làm thùng hóa chất lớn phát nổ khiến nạn nhân bị hất văng hơn chục… Đọc tiếp