20110516105352 ong 20110517142946

Dùng nọc ong phát hiện chất nổ

(H2N2)-Với khoảng 1/3 chế độ dinh dưỡng của con người phụ thuộc vào các loài thực vật được côn trùng thụ phấn, ong đóng một vai trò thiết yếu trong… Đọc tiếp