images478362_T5_Nanotech1-20101110235703

Nano trong nông nghiệp, thực phẩm, y tế, và sản phẩm tiêu dùng

Vật liệu nano được ứng dụng rộng rãi trong nông ngiệp – thực phẩm, y tế và sản phẩm tiêu dùng. Giảm nhẹ nỗi lo ngộ độc thực phẩm Trong lĩnh vực bao… Đọc tiếp