hydrogen peroxide model

Công nghệ sản xuất Hydrogen peroxid (H2O2) theo phương pháp anthraquinol xúc tác paladi

(H2N2)-Hydrogen peroxid là chất lỏng, trong suốt, không màu, có tính ôxy hoá mạnh, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực: Công nghiệp sản xuất giấy, dệt, ytế, thực phẩm,… Đọc tiếp