20110722122008 nuoctangluc 20110724104612

Nga thảo luận việc cấm nước tăng lực

(H2N2)-Duma quốc gia Nga đang đưa ra thảo luận vấn đề có nên cấm các loại nước tăng lực mà nhiều chuyên gia cho rằng có liên quan đến nhiều… Đọc tiếp