20101215131537 ga 20101217172225

Cẩn thận với nước uống có ga

(H2N2)-Đọc những dòng này, những nhà sản xuất nước giải khát có ga sẽ nổi giận, trong khi những người tiêu thụ sản phẩm của họ phải hứng chịu một… Đọc tiếp