nanonangluong

Ống nano carbon có thể sinh dòng điện lớn

(Hóa học ngày nay-H2N2) Các nhà khoa học thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vừa phát hiện phương thức phát điện mới: lợi dụng ống nano carbon để tạo… Đọc tiếp