PAHs1

PAHs: Hợp chất đa vòng thơm ngưng tụ

(Hóa học ngày nay-H2N2) Các hydrocacbon thơm đa vòng (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon -PAHs), hay còn được gọi là hydrocacbon thơm đa vòng ngưng tụ  là hợp chất hóa học trong… Đọc tiếp