phan_ung_chay

Xác định CTPT dựa vào phản ứng cháy

Dấu hiệu nhận biết bài toán dạng này : đề bài đốt cháy một chất hữu cơ có đề cập đến khối lượng chất đem đốt hoặc khối lượng các… Đọc tiếp