[CHV-pic-001]

Nghiên cứu phản ứng Click và hóa học Click

Phản ứng Click có tính ứng dụng rất cao trong nhiều lĩnh vực như vật liệu polymer (tổng hợp các dendrimer – loại polymer giống như nhánh cây), trong sinh… Đọc tiếp