tong hop hat nhan

Phát hiện kiểu phản ứng tổng hợp hạt nhân mới

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một kiểu phản ứng tổng hợp hạt nhân mới, bảo đảm có được hiệu suất năng lượng cao và tận dụng được… Đọc tiếp