An Explosion

Phương pháp cân bằng các phản ứng oxi hóa-khử

Nội dung 1: Số oxi hoá, cách tính số oxi hóa của nguyên tố trong một hợp chất hóa học Số oxi hóa của nguyên tố trong phân tử là… Đọc tiếp