research chemistry 2021 e1626840845922

10 phát minh hóa học có thể thay đổi thế giới

Hiệp hội quốc tế Hóa học tinh khiết và ứng dụng (IUPAC) mới đây đã công bố danh sách 10 công nghệ hóa học mới nổi có thể có ảnh… Đọc tiếp