cuuminh 20110315155611

Bạn làm gì để tránh phơi nhiễm phóng xạ?

(H2N2)-Bạn biết gì về sự tiếp xúc (còn gọi là phơi nhiễm) phóng xạ. Nếu xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ gần nơi ở, bạn cần làm gì… Đọc tiếp