cao_su

Phòng thử nghiệm cơ lý cao su đầu tiên ở Việt Nam

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Phòng thử nghiệm nghiên cứu cao su kỹ thuật (V Lab) đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn theo các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 (Bộ KH&CN)… Đọc tiếp