Phosphat

Áp dụng công nghệ thuỷ luyện trong quá trình sản xuất phân photphat

(H2N2)-Hiện nay, ngành sản xuất phân photphat chủ yếu dựa trên công nghệ axit sunfuric. Một số nhược điểm của công nghệ là: – Phát sinh một lượng lớn phosphogyp… Đọc tiếp