chan khong 20111118070645

Tạo ánh sáng từ chân không

(H2N2)-Các nhà khoa học Thuỵ Điển vừa hiện thực hoá ý tưởng có từ 40 năm trước – tạo ra ánh sáng từ chân không.   Thử nghiệm được dựa… Đọc tiếp
photon

Tạo ra “siêu photon” đầu tiên

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà vật lý của trường Đại học Bonn, Đức vừa phát triển một nguồn sáng mới hoàn chỉnh, một chất ngưng Bose-Einstein gồm các photon. Cho… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO