phuong phap STM

Phương pháp mới điều khiển phản ứng hóa học

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Bằng cách sử dụng kính hiển vi điện tử quét nhiệt độ thấp hiệu ứng đường hầm (STM) để “căn chỉnh” dao động của từng phân tử,… Đọc tiếp
phuong phap STM

Phương pháp mới điều khiển phản ứng hóa học

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Bằng cách sử dụng kính hiển vi điện tử quét nhiệt độ thấp hiệu ứng đường hầm (STM) để “căn chỉnh” dao động của từng phân tử,… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO