Highslide JS

Pipe Flow 3D – công cụ mô phỏng và tính tóan trở lực đường ống

(H2N2)-Pipe Flow 3D là công cụ mô phỏng khá sinh động cho sinh viên khi học môn Các quá trình cơ học. Với Pipe Flow 3D, ta có thể thiết… Đọc tiếp