[Image: Dinner-plate_410_tcm18-188991.jpg]

Vật liệu MOF mà bạn có thể ăn được

Các nhà hóa học đã tình cờ tìm ra một loại vật liệu khung cơ – kim (metal organic framework, MOF) được tạo ra từ những cấu tử có nguồn… Đọc tiếp