Dung chongchayd 20110917124753

Chế tạo phụ gia chống cháy từ vật liệu xanh hơn

(H2N2)-Các nhà khoa học vật liệu tại Texas đã chế tạo lớp phủ dày cỡ 1 phần nghìn tỷ của 1 m để giữ cho quần áo sợi coton khỏi… Đọc tiếp