RecyclePCB

Polychlorinated biphenyls (PCBs)

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Polychlorinated biphenyls (PCBs) là một nhóm các hợp chất nhân tạo được sử dụng rộng rãi trong quá khứ, chủ yếu trong các thiết bị điện nhưng… Đọc tiếp