polyhydroxybutyrate 20101217232551

Chất liệu plastic mới phân hủy nhanh hơn

(H2N2)-Một loại chất dẻo mới phân hủy nhờ vi khuẩn có tốc độ phân hủy nhanh hơn các loại nhựa hiện thời và an toàn với môi trường. Chất liệu… Đọc tiếp