polystyrene

Một số quy trình sản xuất styren và polystyren

(H2N2)-Polystyren (PS), một chất dẻo có nhiều ứng dụng rộng rãi. Các công trình lọc – hoá dầu đang và sẽ được xây dựng sẽ tạo nhiều thuận lợi cho… Đọc tiếp
bao bi nhua pet

Chuyển hóa PS và PET phế thải thành PET có thể phân hủy sinh học

Ngày nay, các quy định pháp lý về phế thải ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi giảm thiểu lượng phế thải bao bì để giảm khối lượng chôn lấp. Trong… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO