cao su thien nhien

Cao su blend – tình hình nghiên cứu và ứng dụng ở Việt Nam

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Cao su thiên nhiên  (CSTN) là hợp chất cao phân tử trong nhựa cây cao su  (Hevea Brasiliensis), được phát hiện và ứng dụng lần đầu tiên… Đọc tiếp