Men vi sinh duong ruot

Prebiotics, Probiotics và sức khỏe của bạn

Probiotics và prebiotics mặc dù nghe khá giống nhau nhưng lại có vai trò riêng biệt đối với sức khỏe con người. Cả hai đang được nghiên cứu như một… Đọc tiếp
probiotic

Ứng dụng chế phẩm sinh học (probiotics) trong nuôi trồng thủy sản

(H2N2)-Chế phẩm sinh học (probiotics) được dùng nhằm giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và thủy sản. Từ probiotics xuất phát từ tiếng Hy lạp, có nghĩa là… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO