27160   news  1 20101125162725

Dùng lộc nhung thế nào cho hiệu quả?

(Hóa học ngay nay-H2N2)-Lộc nhung (hay còn gọi sừng non mới mọc của hươu) – là bộ phận có giá trị dinh dưỡng cao nhất của hươu, được xếp vào… Đọc tiếp