ao mua

Phát triển vật liệu mới dùng cho áo đi mưa

(H2N2)-Người ta thường nói, cái khó ló cái khôn. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhà hóa học Charles Macintosh, người sáng tạo ra áo mưa hiện đại,… Đọc tiếp