quy tac vat lieu

Khám phá ra quy tắc mới trong khoa học vật liệu

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Từ lâu, các nhà khoa học vật liệu đã biết rằng độ cứng của kim loại (điểm yếu của nó) bị chi phối bởi các tương tác… Đọc tiếp