giay qui tim

Chuyển đổi axít thành bazơ không tuân theo các quy tắc hóa học

(H2N2)-Nếu đã học môn hóa ở trường trung học, chắc chắn bạn biết làm thí nghiệm đơn giản trong đó bạn nhúng giấy kiểm tra độ pH vào các cốc… Đọc tiếp