nguyen to 113

Nhật Bản tìm ra nguyên tố hóa học thứ 113

Theo Today’s THV,  một viện nghiên cứu Nhật Bản đã phát minh ra nguyên tố hóa học chưa từng được biết đến – nguyên tố thứ 113. Nhóm nghiên cứu… Đọc tiếp