Minh Hoa2 20101126225410

Loại cà phê nào có nhiều cafein nhất?

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Không phải là loại cà phê Arabica hay Robusta quyết định đến hàm lượng cafein có trong tách cà phê của bạn đang uống mà là sự… Đọc tiếp